פרוייקט ארנדט

המוזיאון היהודי בפרנקפורט 2005
גלריית היינריך-בל, ברמן 2006
ארנדט צנטרום, הולדנבורג 2006 
בית-האמנים ירושלים 2006  
 
פרוייקט ארנדט" מהווה סדרת עבודות המתחקה אחר דמותה של הוגת הדעות היהודייה-גרמניה חנה ארנדט (1906-1975). העבודות מתמקדות באישיותה וחייה ובאופן שבו דמותה הויזואלית המשתנה מייצגת את תהפוכות המאה העשרים. הסדרה יוצרת דיאלוג בין דיוקנאות וייצוגים קונספטואליים של עולמה.
עבורי שמשו צילומיה של ארנדט, לא פחות מספריה, טקסט שדרכו בקשתי להתחקות אחרי חייה: מבטה החודר, הסיגריות שעשנה ברצף, שרשרת הפנינים המיושנת, היד התומכת בראש, וההבעה הנבוכה מול המצלמה. פניה המרתקות והשתנותם במשך השנים שמשו לי כעדות למהלך חייה ולמהלך הקיום היהודי-אירופאי אינטלקטואלי במאה העשרים. נשביתי במתח שבין יכולתה של ארנדט לנתח בקור רוח, במבט חד ולעתים אף באירוניה את נוראות המאה העשרים מבלי לאבד רגישות ואבחנה אנושית.
את עושר זה של אישיותה בקשתי לייצג בעזרת מדיומים שונים תוך יצירת דיאלוג בין דיוקנאותיה לבין עבודות בעלות אופי קונספטואלי יותר. מרכיבים כחומריות, גוון ופורמט היוו גורמים בעלי חשיבות בבניית הדימויים וביצירת החיבור בין דמותה וחייה לבין שפת האמנות. חיבור זה נע בין הקלאסי לעכשווי, בין הפיגורטיבי והמושגי, בין האינטלקטואלי לחושי, ובין עולמה לעולמי.

הסדרה מורכבת מתשעה-עשר עבודות העשויות בטכניקות של צריבה על עץ בעיפרון חשמלי, רישום מטופל, ושמן על בד. הסדרה הוצגה באוקטובר 2006 במוזיאון היהודי בפרנקפורט ולאחר מכן בגלריה של קרן היינריך –בל בברמן ובחנה ארנדט צנטרום בהולדנבורג. באוקטובר 2006 יום הולדתה המאה של ארנדט הוצגה התערוכה בבית- האמנים בירושלים